حضور بازرسان استانی در بین اصناف پیرانشهر

حضور بازرسان استانی در بین اصناف پیرانشهر
دیدار معاون نظارت،بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان با فرماندار پیرانشهر...

محمودی معاون نظارت،بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جمعی از مسئولین و کارشناسان استانی ضمن حضور در ساختمان فرمانداری با ترابی فرماندار پیرانشهر دیدار و پیرامون نظارت و بازرسی بر اصناف و بازاریان بحث و گفتگو کردند

لازم بذکر می باشد که طی یک برنامه بصورت ویژه توسط ۱۳ اکیب متشکل از ۴۰ نفر سربازرس و بازرس، بازرسی و نظارت بر اصناف و بازاریان از برنامه های کاری امروز در شهرستان بود