با دستور فرماندار ورودی مرز تمرچین پیرانشهر ساماندهی شد

با دستور فرماندار ورودی مرز تمرچین پیرانشهر ساماندهی شد
جلسه کمیته ساماندهی مبادی ورودی مرز تمرچین در پیرانشهر برگزار شد

این جلسه به ریاست"ترابی" فرماندار پیرانشهر و با حضور جمعی از مسئولین و مدیر ان شرکتهای حمل و نقل در محل سالن اجتماعات فرمانداری با هدف دستورالعمل ساماندهی و تقویت ورودی مرز تمرچین،مسائل مربوط به حمل و نقل،ساماندهی مراکز فروش سیم کارت تلفن همراه و همچنین ایجاد نظم و انضباط عمومی تشکیل شد