رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

🔺️اختیار حضور دانش‌آموزان در مدارس به استان‌ها واگذار شده است .

🔺️اختیار حضور دانش‌آموزان در مدارس به استان‌ها واگذار شده است  .

🔺️اختیار حضور دانش‌آموزان در مدارس به استان‌ها واگذار شده است.

  رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

🔹اختیار تحصیل حضوری و یا غیر حضوری دانش‌آموزان به استان‌ها داده شده است. 

🔹مسئولین این حوزه و ستاد مربوطه در استان‌ها با توجه به وضعیت استان خود، شرایط کرونایی را رصد می‌کنند و در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کنند.