برگزاری ملاقات عمومی با فرماندار پیرانشهر

برگزاری ملاقات عمومی با فرماندار پیرانشهر
برگزاری ملاقات عمومی با فرماندار پیرانشهر

ملاقات عمومی فرماندار شهرستان پیرانشهر با مردم برگزار شد

ترابی فرماندار پیرانشهر در همان ساعات اولیه اداره به صورت چهره به چهره با مراجعین ملاقات و ضمن بررسی درخواست ها و مسایل مطروحه دستورات لازم را به منظور حل موارد مطروحه صادر نمود.

لازم به توضیح است ملاقات مردمی فرماندار با مردم شریف شهرستان پیرانشهر هر هفته برگزار می شود.