گزارش_تصویری

گزارش_تصویری
بازدید از مرز تمرچین پیرانشهر

 

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پیرانشهر، معاون اقتصادی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به همراه فرماندار پیرانشهر و سرپرست اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان و سایر مسؤلین ذیربط از قسمت های مختلف مزر رسمی تمرچین بازدید بعمل آوردند.