بازدید سرزده فرماندار پیرانشهر از شبکه بهداشت و درمان شهرستان

بازدید سرزده فرماندار پیرانشهر از شبکه بهداشت و درمان شهرستان
بازدید سرزده فرماندار پیرانشهر از شبکه بهداشت و درمان شهرستان

بازدید سرزده فرماندار از شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیرانشهر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری

فرماندار پیرانشهر با حضور در شبکه بهداشت و درمان شهرستان از واحد های ستاد شبکه و همچنین ساختمان بیمارستان امام خمینی(ره)  به صورت سر زده بازدید کرد.

ترابی : هدف از این بازدید بررسی کمی و کیفی خدمت رسانی، رسیدگی به امور و مسائل مردم،رعایت نظم و انضباط اداری، تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان می باشد

مقام عالی دولت در شهرستان در ادامه بازدید با حضور در بیمارستان امام خمینی(ره) از بخش های مختلف آن(اورژانس،اتاق معاینه پزشکان،آزمایشگاه و...)بازدید وضمن دیدار با پزشکان،پرستاران و کادر اداری بیمارستان به جهت زحمات شبانه روزی و خدمات دهی از آنان تقدیر و تشکر نمود

وی همچنین از مشکلات و کمبود های موجود که مانع ارائه خدمات مطلوب و مناسب به مردم و بیماران می شود نظر پزشکان و کادر بیمارستانی را جویا شد.