فرماندار پیرانشهر :پیشرفت 75 درصدی بیمارستان 64 تختخوابی پیرانشهر

فرماندار پیرانشهر :پیشرفت 75 درصدی بیمارستان 64 تختخوابی  پیرانشهر
بازدید فرماندار از پروژه بیمارستان 64 تختخوابی پیرانشهر

 فرماندار پیرانشهر به اتفاق خضری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از پروژه احداث بیمارستان 64 تختخوابی این شهرستان بازدید کردند و از نزدیک روند اجرای آن(اجرای نماکاری بیرونی،داخلی،تاسیسات داخلی و محوطه سازی) را مورد بررسی قرار دادند و دستورات لازم در امر تسریع این پروژه مهم صادر شد