جلسه استقبال از کاروان راهیان نور

جلسه استقبال از کاروان راهیان نور

⭕️ جلسه برنامه ریزی استقبال از کاروان راهیان نور شهرستان پیرانشهر به ریاست خضر کاک درویشی تشکیل شد.

 

📆 5 تیر ماه 1401