🔹 بازدید فرماندار شهرستان پیرانشهر از اداره تعاون روستائی شهرستان:

🔹 بازدید فرماندار شهرستان پیرانشهر از اداره تعاون روستائی شهرستان:
به گزارش روابط عمومی فرمانداری پیرانشهر؛ "ترابی" فرماندار شهرستان پیرانشهر از اداره تعاونی روستائی شهرستان بازدید و در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت.

▫️فرماندار شهرستان ضمن بازدید از قسمت های مختلف اداره تعاون روستائی با تاکید بر رعایت موارد بهداشتی در ارائه خدمات رسانی به کشاورزان، به  مشکلات و وضعیت ساماندهی تعاونی های موجود در سطح روستا ها ، وضعیت تعاونی های زنبور داران و سهمیه  اختصاصی شکر به آنها، تحویل کود شیمیایی به کشاورزان و تاکید بر نحوه مدیریت تعاونی ها ‌ به ارائه بحث و بررسی پرداختند.

" لازم به ذکر است شهرستان پیرانشهر دارای:

 ۴ شرکت تعاونی روستائی ؛ ۱ شرکت تعاونی زنبور داران ؛ ۵ شرکت تعاونی تولید و شرکت های تعاونی  چغندرکاران ،زنان روستائی ، باغدادان، دامداران و مرغداران هر کدام با ۱ تعاونی در سطح شهرستان  مشغول به فعالیت می‌باشند."