برگزاری جلسه نشست مشورتی دهیاران بخش لاجان با حضور فرماندار

برگزاری جلسه  نشست مشورتی دهیاران بخش  لاجان با حضور فرماندار
برگزاری جلسه نشست مشورتی دهیاران بخش لاجان با حضور فرماندار

 جلسه  نشست مشورتی دهیاران بخش لاجان با حضور فرماندار در محل سالن جلسات بخشداری لاجان برگزار گردید