بازدید فرماندار پیرانشهر از یک واحد تولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی این شهرستان

بازدید فرماندار پیرانشهر از یک واحد تولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی این شهرستان
"ترابی" فرماندار پیرانشهر به همراه اعضای شورای تامین و جمعی از مسئولین، از یک واحد تولیدی(خط تولید شلنگ در سایزهای مختلف)واقع در شهرک صنعتی بازدید نمود

 

"ترابی" فرماندار پیرانشهر به همراه اعضای شورای تامین و جمعی از مسئولین،

از یک واحد تولیدی(خط تولید شلنگ در سایزهای مختلف)واقع در شهرک صنعتی بازدید نمود

رئیس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان در این بازدید گفت:مدیریت خوب و استفاده از نیروی توانمند را می توان از جمله عوامل موفقیت یک مجموعه برشمرد.اگر واحدهای تولیدی، اراده و توان داشته باشند قطعا و به طور جد از سوی مسئولان مورد حمایت واقع خواهند شد

فرماندار پیرانشهر در این بازدید گفت: حمایت از تولید،اشتغال جوانان را به همراه دارد و اشتغال جوانان به ارتقای امنیت و تولید در جامعه می انجامد

ترابی در ادامه بازدید،از بخشهای مختلف این کارخانه بازدید و از دست اندرکاران آن قدر دانی کرد