جلسه کارگروه پسماند شهرستان برگزار شد

جلسه کارگروه  پسماند شهرستان برگزار شد
جلسه کارگروه پسماند شهرستان به ریاست فرماندار پیرانشهر و اعضای کارگروه با دستور کار بررسی مشکلات مربوطه به سایت های زباله شهری،روستایی و نخاله های ساختمانی در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید

ترابی فرماندار پیرانشهر در این جلسه نسبت به جمع آوری دقیق پسماند و رفع مشکلات بصورت علمی تاکید کرد و افزود با توجه به بحث زیست محیطی لازم است تمامی ارگانهای ذیربط با همکاری و تعامل در راستای اجرای دقیق دستورالعمل های مربوطه اقدام لازم بعمل آورند