بازدید فرماندار پیرانشهر از کارگاه تولید کمباین

بازدید فرماندار پیرانشهر از کارگاه تولید کمباین
بازدید فرماندار پیرانشهر از کارگاه تولید کمباین

🔸بازدید فرماندار از کارگاه تولید کمباین شرکت دروگر کردستان پیرانشهر//

 "ترابی" فرماندار پیرانشهر به اتفاق دکتر خضری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با حضور در گارگاه تولید کمباین ضمن بازدید از بخشهای مختلف کارگاه و گفتگو با مدیر، کارکنان و استاد کاران این مرکز بمنظور بررسی مشکلات و رفع موانع تولید گارگاه بازدید بعمل آوردند

فرماندار پیرانشهر در این بازدید ضمن ابراز خرسندی از فعالیت فنی و بالای کارگاه مذکور،حمایت تعدادی از جوانان توسط این مرکز را یک حرکت مثبت در جهت رفع مشکل بیکاری آنان دانست و افزود: هدایت جوانان به سمت همچون مهارتهایی بستر را برای اشتغال پایدار بوجود می آورد.