بازدید فرماندار پیرانشهر از دریچه رها سازی سد سیلوه

بازدید فرماندار پیرانشهر از دریچه رها سازی سد سیلوه
بازدید فرماندار پیرانشهر از دریچه رها سازی سد سیلوه

بازدید فرماندار پیرانشهر از دریچه رها سازی آب سد سیلوه...

امروز یازدهم فروردین ماه با حضور فرماندار،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین جهت جلوگیری از خطرات و خسارات احتمالی سیلاب از دریچه رها سازی آب سد سیلوه بازدید بعمل آمد