بازدید فرماندار از نانوایی های سطح شهر پیرانشهر

بازدید فرماندار از نانوایی های سطح شهر پیرانشهر

 

خضرکاک‌درویشی، فرماندار شهرستان پیرانشهر بهمراه تعدادی از رؤسای ادارات از نانوایی های سطح شهر پیرانشهر بازدید کردند.

 

کیفیت پخت نان، کم فروشی، وزن چانه ، سهمیه آرد و مسائل بهداشتی نانوایی‌ها از جمله موارد مورد بررسی در این بازدید بود.

 

فرماندار پیرانشهر در این بازدید گفت: به منظور افزایش کیفیت و عرضه نان توسط خبازی ها، دستگاههای ذیربط موظف به بازدید مستمر از نانوایی ها می باشند. 

 

 📆 سه‌شنبه 2٨ تیر ماه 1401