برگزاری جلسه پیرامون ساماندهی اماکن عمومی

برگزاری جلسه پیرامون ساماندهی اماکن عمومی
دومین جلسه کمیته مناسب سازی اماکن عمومی،معابر شهری و شورای ساماندهی سالمندان برگزار شد

دومین جلسه کمیته مناسب سازی اماکن عمومی،معابر شهری و همچنین شورای ساماندهی سالمندان با حضور معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار،شهردار و روسای ادارات و مسئولین ذیربط در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید

در این جلسه مقرر گردید ساختمان های اداری،بانکها،داروخانه ها و آن تعداد از اداراتی که نسبت به مناسب سازی ساماندهی نشده اند اقدامات لازم صورت پذیرد