جلسه ستاد بازآفرینی شهری پیرانشهر با حضور فرماندار در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد

جلسه ستاد بازآفرینی شهری پیرانشهر با حضور فرماندار در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد
"ترابی"فرماندار پیرانشهر دراین جلسه درجهت نیل به اهداف بازافرینی شهری تاکید و خواستار ارائه برنامه ها واقدامات دستگاهها ی عضو گردید

مقام عالی شهرستان افزود : اولویت اعضای ستاد شهرستانی اجرای برنامه های جامع شهری واقدام مشترک دستگاهها عضو ستاد در زمینه عمران،فضاهای آموزشی و خدماتی می باشد و لازم است اعضاء با تعامل وهمکاری درجهت حل مشکلات و ارائه راهکار اهتمام نمایند.