برگزاری جلسه ویدیو کنفرانس

برگزاری جلسه ویدیو کنفرانس
بمنظور مبارزه با بیماری کرونا ویروس...

 

 برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس،محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجانغربی با "ترابی" فرماندار پیرانشهر

استاندار آذربایجان غربی در جلسه ویدیو کنفرانس با فرمانداران سراسر استان...

ساعات کار ادارات استان از روز ۲۳ فروردین ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ خواهد بود.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به مصوبه ستاد استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا در خصوص ساعت کار ادارات از روز ۲۳ فروردین ماه گفت: بر این اساس ساعات کار اداری از ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ خواهد بود و فعالیت ادارات به این صورت است که دو سوم سر کار خواهند بود و یک سوم مجاز هستند که سر کار نباشند و بخش‌های مختلف نسبت به این یک سوم، گردشی تصمیم گیری بکنند