در ادامه بازدید های فرماندار پیرانشهر

در ادامه بازدید های فرماندار پیرانشهر
بازدید فرماندار شهرستان پیرانشهر به همراه دکتر کاسیان زاده، رئیس شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر  از بیمارستان جدید ۶۴ تخت و خوابی در حال ساخت پیرانشهر

 

➖" تـرابـی"فرماندار پیرانشهر به همراه  'دکتر کاسیان زاده' رئیس شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر از بخشهای مختلف بیمارستان جدید ۶۴ تخت و خوابی بازدید و نسبت به بهره برداری هر چه سریع تر این پروژه تاکید نمودند.

[ لازم به ذکر است پروژه احداث بیمارستان جدید بالای ۶۵ درصد از مراحل اجرایی آن تمام شده و انتظار میرود با پیگیری های انجام گرفته شده در جهت تخصیص اعتبار به این مرکز، روند اتمام عملیات اجرای آن با سرعت بیشتری انجام گردد.]