برنامه ملاقات عمومی فرماندار با مردم برگزار شد

برنامه ملاقات عمومی فرماندار با مردم برگزار شد
امروز 11آذر ماه برنامه ملاقات عمومی فرماندار پیرانشهر با مردم شهرستان برگزار گردید

در این دیدارها به درخواستها و مشکلات مراجعان در زمینه های گوناگون مطرح شده رسیدگی شد

لازم به توضیح است هر هفته روزهای دوشنبه ملاقات مردمی با فرماندار برگزار می گردد