برگزاری جلسه تنظیم بازار

برگزاری جلسه تنظیم بازار
جلسه ستاد تنظیم بازار در شهرستان پیرانشهر تشکیل شد

امروز ۲۳ شهریور ماه،جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان پیرانشهر با حضور معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار،بخشداران بخش مرکزی،لاجان و روسای ادارات مرتبط با موضوع ارائه گزارش از وضعیت،کنترل و بررسی بازار در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید

این جلسه با هدف بررسی مصوبات جلسات قبلی،وضعیت فعلی،برنامه ریزی و کنترل بازار تشکیل گردید