بازدید مسئولین کشوری و شهرستانی از فضاهای ورزشی پیرانشهر

بازدید مسئولین کشوری و شهرستانی از فضاهای ورزشی پیرانشهر
فضاهای ورزشی شهرستان پیرانشهر مورد بررسی قرار گرفت

بازدید تقی زاده معاون وزیر ورزش و جوانان همراه فرماندار پیرانشهر،مهندس حسین پور منتخب مردم شهرستان های پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین از فضای های ورزشی شهرستان...