🔹دیدار رئیس بانک صادرات شهرستان با فرماندار پیرانشهر در محل دفتر فرماندار

🔹دیدار رئیس بانک صادرات شهرستان با فرماندار پیرانشهر در محل دفتر فرماندار
در این دیدار فرماندار پیرانشهر ضمن تقدیر و تشکر از همکاری و تعامل بانک ها با بخش های دولتی و خصوصی در شهرستان اظهار داشت : بانک صادرات از جمله بانک های مورد اعتماد و اطمینان مردم بوده

وی افزود : حمایت بانک‌ها از مراکز و کارگاه‌های تولیدی راه را برای ایجاد اشتغال در جامعه باز می کند همچنین

تکریم ارباب رجوع و انجام امور بانکی بصورت سهولت موجب خشنودی مردم و کسب رضایت الهی خواهد شد