🔴 سخنرانی فرماندار شهرستان پیرانشهر پیش از خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه، بمناسبت ایام دهه مبارک فجر؛

🔴 سخنرانی فرماندار شهرستان پیرانشهر پیش از خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه، بمناسبت ایام دهه مبارک فجر؛

🔴 سخنرانی فرماندار شهرستان پیرانشهر پیش از خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه، بمناسبت ایام دهه مبارک فجر؛

▪️مصلی امام خمینی (رە)
▪️امروز جمعە 15 بهمن 14