همایش بصیرتی فرهنگیان در مقابله با جریانات تکفیری برگزار گردید...

همایش بصیرتی فرهنگیان در مقابله با جریانات تکفیری برگزار گردید...
مقام عالی شهرستان،شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی را شهید مقاومت و امنیت در راه اسلام دانست و افزود:  سردار دلها بدون هیچ چشم داشتی سرباز واقعی ولایت بود.

ترابی"فرماندار پیرانشهر در همایش بصیرتی فرهنگیان در مقابله با جریانات تکفیری که در محل مجتمع فرهنگی هنری با حضور ٥٠٠ معلم ترتیب یافت به امر خطیر معلمین در راستای هوشیاری دانش آموزان و اقشار مختلف مردم برای مقابله با جریانات تکفیری تاکید کرد و گفت:

 معلمی شغل انبیا بوده و هدایت گر جامعه بسوی روشنایی هستند/

________________________

ترابی در بخش دیگری از سخنان خود نقش معلمین در برگزاری انتخابات سالم و پرشکوه را برجسته دانست و نسبت به انتخابات گسترده و پرشور تاکید نمود