اطلاعیه شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر

🔴از نهم اردیبهشت ماه 1401 واکسیناسیون کرونا در شهرستان پیرانشهر فقط در مراکز خدمات جامع سلامت انجام خواهد شد.

🔴از نهم اردیبهشت ماه 1401 واکسیناسیون کرونا در شهرستان پیرانشهر فقط در مراکز خدمات جامع سلامت انجام خواهد شد.

🔴از نهم اردیبهشت ماه 1401 واکسیناسیون کرونا در شهرستان پیرانشهر فقط در مراکز خدمات جامع سلامت انجام خواهد شد. 

🔹به اطلاع همشهریان گرامی پیرانشهری میرساندکه از تاریخ 9 اردیبهشت ماه 1401 خدمات واکسیناسیون علیه کرونا در مناطق شهری در مراکز یا پایگاه خدمات جامع سلامت و در مناطق روستایی مراکز خدمات جامع سلامت روستایی یا خانه های بهداشت  انجام خواهد شد.و همچنین از نهم اردیبهشت ماه مرکز تجمیعی شهید سلیمانی تعطیل می باشد. 

✔️لازم به ذکر است افرادیکه خواهان دریافت واکسن آسترازنکا هستند،این واکسن در مرکز خدمات جامع سلامت شهری یک واقع درخیابان پزشک طبقه همکف درمانگاه تخصصی تزریق خواهد شد. کلیه خدمات واکسیناسیون در ساعات اداری انجام خواهد شد