آیین معارفه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با حضور صادقی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غرب

آیین  معارفه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با حضور صادقی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی  

🔹در این آیین عبدالحمید سرتیپی به عنوان مدیرکل جدید صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی معرفی شد.