جلسه شورای ترافیک شهرستان پیرانشهر به ریاست"ترابی"فرماندار پیرانشهر و دیگر اعضای مربوطه در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

جلسه شورای ترافیک شهرستان پیرانشهر به ریاست"ترابی"فرماندار پیرانشهر و دیگر اعضای مربوطه در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
در اولین جلسه هماهنگی شورای ترافیک شهرستان در سال ۹۹ ، به منظور بررسی مصوبات قبلی،رفع مشکلات ترافیکی،حمل و نقل در سطح شهر و هم اندیشی در خصوص مسائل مربوط به شهرستان برگزار گردید.

 

 

🔹درادامه این جلسه موضوعاتی از قبیل: حمل و نقل درون شهری ، آژانس مسافربری بانوان ، کنترل و رصد ترافیک بصورت نامحسوس ، تاکسیرانی ، اولتیماتوم به بنگاه داران ماشین جهت نقل مکان به مجتمع نمایشگاه خودرو ، ترمیم و خط کشی عابر پیاده ، پارکبانها، ممنوعیت عبور و مرور تریلی ها در مراکز شهر، ترمیم گاردریل جاده ها و ... مورد بررسی قرار گرفت.