برگزاری آخرین جلسه شورای اداری شهرستان پیرانشهر

برگزاری آخرین جلسه شورای اداری شهرستان پیرانشهر
برگزاری آخرین جلسه شورای اداری شهرستان پیرانشهر

🔸برگزاری آخرین جلسه شورای اداری شهرستان پیرانشهر در سال ۹۷

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری

آخرین جلسه شورای اداری شهرستان پیرانشهر به ریاست ترابی فرماندار و با حضور امام جمعه شهرستان مدیران و  مسئولین ادارات در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید