فرماندار پیرانشهر در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل گمرک تمرچین

فرماندار پیرانشهر در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل گمرک تمرچین
فرماندار پیرانشهر در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل گمرک تمرچین

🔸فرماندار پیرانشهر در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل گمرک تمرچین:

🔸لازم است نظم و مقررات و قوانین در راس امور برای افزایش حجم مبادلات صورت گیرد

🔸مرزهای ما تبادل فرهنگ و اقتصاد بوده و باید مهم شمرده شود

🔸ما برای امنیت در نقطه صفر مرزی و اقتصاد منطقه شهدای عزیزی تقدیم کردیم در این نقاط

و این اقتدار را باید حفظ کنیم و به دشمنان اجازه ندهیم به خاک ایران اسلامی تجاوز کنند

و امیدواریم با تلاش مدیر کل جدید شاهد افزایش حجم مبادلات مرزی در مرز تمرچین باشیم