سومین دوره آموزشی انتخابات در پیرانشهر

سومین دوره آموزشی انتخابات در پیرانشهر
سومین دوره آموزشی اعضای شعب اخذ رای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور"ترابی"فرماندار پیرانشهر در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.

به منظور آشنایی اعضای شعب با قوانین و نحوه فعالیت جلسه آموزشی و توجیهی اعضای شعب یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سالن اجتماعات  فرمانداری برگزارگردید.