صبح امروز انجام شد..

صبح امروز انجام شد..
سه شنبه ۲۰ خرداد‌ماه ۱۳۹۹

 

🔹بازدید فرماندار پیرانشهر از نحوه برگزاری امتحانات نهایی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و غربالگری دانش اموزان توسط شبکه بهداشت در مدارس سطح شهرستان پیرانشهر