بازدید فرماندار از پروژه های عمرانی در حال اجرا

بازدید فرماندار از پروژه های عمرانی در حال اجرا
▫️بازدید فرماندار پیرانشهر به همراه بخشدار مرکزی از روند اجرای طرح عملیات گازرسانی روستای کوپـر

 

[ اجرای گاز رسانی محور مذکور از دو هفته گذشته شروع شده، طرحی که  گلنگ زنی آن در دهه مبارک فجر به همراه محور هنگ آباد برای گازرسانی ۲۵ روستا وهمچنین ۸ روستای محور کوپر جمعآ ۳۳ روستا با اعتبار ۳۴ونیم میلیارد تومان با۱۴درصد جمعیت روستایی با حضور  مسولین استانی و شهرستان زده شد که انتظار میرود  با همت و پیگیری مسؤلین در سال آینده به بهره برداری برسد.]