جلسه شورای ترافیک پیرانشهر برگزار گردید

جلسه شورای ترافیک پیرانشهر برگزار گردید
با توجه به فرارسیدن سال تحصیلی جدید،جلسه شورای ترافیک شهرستان پیرانشهر به ریاست فرماندار و دیگر اعضای مربوطه در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه موضوعاتی از جمله بررسی مصوبات قبلی،درخواستهای واصله،ساخت و سازهای ترافیکی داخل شهر،درخواستهای مردمی در خصوص تاکسی، نظرات و پیشنهادات اعضای حاضر در راستای تسهیل و روانسازی ترافیک شهرستان و ...در سطح شهرستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته شد