در پیرانشهر انجام شد

در پیرانشهر انجام شد
برگزاری جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان پیرانشهر

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری، جلسه کمیته پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان به ریاست "ترابی"فرماندار برگزار شد

مقام عالی شهرستان :

لازم است نظارت ها و بازیدها در راستای کاهش و مقابله با سرقت در سطح شهرستان افزایش یابد