🔊اطلاعیه مرکز بهداشت شهرستان پیرانشهر

✅ انجام معاینات بینایی سنجی وشنوایی سنجی کودکان 3 تا 6 ساله تحت پوشش فردا سه شنبه

✅ انجام معاینات بینایی سنجی وشنوایی سنجی کودکان 3 تا 6 ساله تحت پوشش فردا سه شنبه

🔊اطلاعیه مرکز بهداشت شهرستان پیرانشهر 

🔹به اطلاع همشهریان گرامی تحت پوشش پایگاه سلامت کشاورز واقع در 32 متری  میرساند معاینات بینایی سنجی وشنوایی سنجی کودکان 3 تا 6 ساله تحت پوشش این پایگاه فردا سه شنبه  انجام میگیرد.

✔️صبح :در محل پایگاه سلامت کشاورز از ساعت8:30الی12

✔️عصر:خیابان پیران مرکز خدمان بهزیستی از ساعت14الی17:30 انجام میگیرد. 

‼️لازم به ذکر است معاینات کودکان تحت پوشش سایر مراکز نیز طبق برنامه زمانبندی متعاقبا اعلام خواهد شد. لطفا شناسنامه کودکان را بهمراه داشته باشید.