🔺با استقبال فرماندار و اعضای شورای تامین پیرانشهر؛ استاندار آذربایجان غربی وارد این شهرستان شد

🔺با استقبال فرماندار و اعضای شورای تامین پیرانشهر؛ استاندار آذربایجان غربی وارد این شهرستان شد
▪️بازدید از مرز رسمی تمرچین و بررسی مسائل و مشکلات زیر ساختی، صادرات کالا و توسعه مبادلات تجاری در این مرز از محورهای سفر استاندار به پیرانشهر خواهد بود.