جلسه کمیسیون رفع تداخلات استان

رهبردین: به صورت جدی پیگیر رفع مشکلات مردم در حوزه مسکن هستیم 

🔹معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: پیگیری مشکلات و پاسخگویی به درخواستها از سوی دستگاههای متولی در راستای جلب رضایتمندی مردم ضروری است. 

🔹یاسر رهبردین امروز در جلسه کمیسیون رفع تداخلات استان، با تاکید بر ضرورت پیگیری رفع مشکل تداخلات اراضی در چند نقطه از شهر ارومیه، افزود: دستگاههای متولی ملزم به پیگیری مطالبات مردم بوده و با رعایت جوانب قانونی، از طولانی شدن روند رسیدگی به امورات این اراضی جلوگیری کنند. 

🔹وی در ادامه، تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه را یکی از مهمترین اولویت های دولت معرفی کرده و یادآور شد: ساماندهی اراضی واقع در حریم محدوده شهرها در اولویت بوده و پیگیری مشکلات و پاسخگویی به درخواستها از سوی دستگاههای متولی در راستای جلب رضایتمندی مردم ضروری است. 

🔹معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی برنامه ریزی هدفمند برای حذف دلالان از حوزه اراضی و مسکن در سطح استان را نیز ضروری دانسته و افزود: موضوع دلالان از مردمی که به امید برخورداری از مسکن، زمینی را در نطقه ای از استان خریداری کرده اند، متفاوت بوده و باید به صورت جدی پیگیر رفع مشکلات مردم در حوزه مسکن بود. 

🔹رهبردین همچنین با تاکید بر توسعه متناسب استان در بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: مدیریت منابع آبی آذربایجان غربی بخصوص در حوزه کشاورزی ضروری بوده و دستگاههای متولی نظارت جدی بر مصرف صحیح آب در سطح استان داشته باشند. 

🔹وی در پایان، تسریع روند صدور مجوزها و اسناد قانونی در حوزه کشاورزی را ضروری دانسته و افزود: با مدیریت درست در حوزه کشاورزی، می توان تا حدود زیادی مانع از مهاجرت روستاییان به شهرها شد.