🔺دیدار و ملاقات حضوری مردم در زمینه های مختلف با فرماندار شهرستان پیرانشهر به روال هر دوشنبه؛

🔺دیدار و ملاقات حضوری مردم در زمینه های مختلف با فرماندار شهرستان پیرانشهر به روال هر دوشنبه؛

 

✍به گزارش روابط عمومی فرمانداری، دیدار و ملاقات عمومی فرماندار شهرستان پیرانشهر با اقشار مختلف مردم شریف پیرانشهر در راستای پاسخگویی ، راهنمایی و حل مشکلات مردمی در محل دفتر فرماندار پیرانشهر برگزار شد.

_در این دیدارها مراجعین با رعایت پروتکل های بهداشتی، به درخواست‌هایی که مشـکلات خود را در زمینه های گوناگون شهری مطرح کرده بودند رسیدگی شد و دستورات و اقدامات لازم جهت رسیدگی به مراجع ذیربط ارجاع گردید.


@Farmandari_piranshahr