مشکلات مجتمع گلخانه ای در پیرانشهر بررسی شد

مشکلات مجتمع گلخانه ای  در پیرانشهر بررسی شد
جلسه بررسی مشکلات مجتمع گلخانه ای مه لاله سروکانی و هماهنگی جهت راه اندازی مجدد این مجتمع گلخانه ای با حضور فرماندار،معاون برنامه ریزی، بخشدار لاجان،مسئول امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان و دیگر مسئولین و کارشناسان استانی و شهرستانی در محل دفتر فرماندار برگزار شد

در این جلسه فرماندار پیرانشهر اظهار داشت : با توجه به زیرساخت های موجود در مجتمع گلخانه ای مه لاله سروکانی و تاثیر بسیار مطلوب در راه اندازی دوباره مجتمع در تولید و اشتغال شهرستان با تعریف افق صادراتی از طریق مرز رسمی تمرچین برای محصولات مجتمع برلزوم فعال سازی دوباره آن با سرمایه گذار بخش خصوصی و استفاده از توان و ظرفیت فارغ التحصیلان بخش کشاورزی شهرستان تاکید نمود

در ادامه در خصوص رفع نیازها و مشکلات موجود جهت راه اندازی  مجتمع گلخانه ای بحث و تبادل نظر گردید