حضور فرماندار پیرانشهر در مراسم اعزام کاروان راهیان نور دانش آموزی

حضور فرماندار پیرانشهر در مراسم اعزام کاروان راهیان نور دانش آموزی
با حضور فرماندار مراسم بدرقه اعزام کاروان راهیان نور دانش آموزی شهرستان پیرانشهر به مناطق عملیاتی برگزار شد

گفتنی است در این مرحله از اعزام کاروان راهیان نور، تعداد ۱۵۰۰ نفر از دانش آموزان به منظور بازدید عازم مناطق عملیاتی شدند