#وضعیت_پیرانشهر_زرد

🔺آخرین وضعیت رنگ‌بندی شهرستان‌های کشور

🔺آخرین وضعیت رنگ‌بندی شهرستان‌های کشور

🔺آخرین وضعیت رنگ‌بندی شهرستان‌های کشور        (1400/11/22)

  🔻تعداد شهرهای قرمز کشور از 120 به 247 شهرستان افزایش یافت. 

🟥 قرمز: 247 شهر

🟧 نارنجی: 112 شهر

🟨 زرد: 89 شهر

🟦 آبی: 0

  #وضعیت_پیرانشهر_زرد