پیگیری فرماندار از روند احداث مدرسه شین آباد

پیگیری فرماندار از روند احداث مدرسه شین آباد
بازدید میدانی فرماندار پیرانشهر از پروژه احداث مدرسه 12 کلاسه در شین آباد

ترابی فرماندار پیرانشهر به اتفاق جمعی از مسئولان از پروژه احداث مدرسه ۱۲ کلاسه شین آباد بازدید و در جریان میزان پیشرفت این پروژه و موانع  و مشکلات موجود قرار گرفت