🎆 به مناسبت روز مهندس:

✅ طی مــــراسمی با حضور مــدیریت شبـــکه بهداشت ودرمــان پیرانشــهر از کادر مهنـــدسی این شبکه تقدیر وقدردانی شد.

✅  طی مــــراسمی با حضور مــدیریت شبـــکه بهداشت ودرمــان پیرانشــهر از کادر مهنـــدسی این شبکه تقدیر وقدردانی شد.

🎆به مناسبت روز مهندس در مــــراسمی با حضور مــدیریت شبـــکه بهداشت ودرمــان پیرانشــهر از کادر مهنـــدسی این شبکه تقدیر وقدردانی شد. 

🔻امروز پنچشنبه پنجم اسفندماه 1400 به مناسبت گرامیداشت روز مهندس در مراسمی با حضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان، حراست شبکه،ریاست مرکز بهداشت، ریاست بیمارستان و جمعی از مسئولین این شبکه به نمایندگی از کلیه کادر مهندسی این شبکه از جمعی از مهندسین این شبکه تقدیر و قدردانی شد.

  🔹در این مراسم رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گفت: حضورموثر و ضرورت وجود رشته های مختلف مهندسی در حوزه بهداشت و درمان برهمگان آشکار است، امروزه حرفه مهندسی در تمامی گروههای پزشکی جایگاه پیدا کرده است و این حاکی از اهمیت این حوزه از علم بشریت است

دکتر کاسیان زاده در ادامه گفت: طی دو سال اخیر جهان تجربه تلخ بیماری کرونا را به همراه داشت و کشور و شهر ما هم متاسفانه از این امر مستثنی نبود ولی  پاندمی ویروس کرونا نقش بی بدیل مهندسین حوزه سلامت را بیش از پیش نمایان کرد، این روز نیز فرصتی شد تا بتوانیم از زحمات این قشر پرتلاش تقدیر و قدردانی نماییم.