برگزاری سومین جلسه شورای ترافیک شهرستان پیرانشهر در سال ۱۳۹۹

برگزاری سومین جلسه شورای ترافیک شهرستان پیرانشهر در سال ۱۳۹۹
▫️ سومین جلسه هماهنگی شورای ترافیک شهرستان در سال ۹۹، با ریاست "ترابـی" فرماندار پیرانشهر و دیگر اعضای مربوطه در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

 

 

 

🔹در این جلسه موضوعاتی از قبیل:

➖ارائه گزارش و بازدید میدانی صورت گرفته از  میدانچه روستای پسوه(نصب سرعت گیر)

➖ارائه گزارش کارشناسی از معابر، میادین و مکان های مورد نیاز شهرستان

 مورد بحث و بررسی قرار گرفت.