حضور فرماندار پیرانشهر در محل تیپ 164 متحرک هجومی

حضور فرماندار پیرانشهر در محل تیپ 164 متحرک هجومی
ترابی فرماندار پیرانشهر با فرمانده تیپ 164 متحرک هجومی دیدار کرد

دیدارفرماندار پیرانشهر با فرماندهی تیپ ۱۶۴ متحرک هجومی به مناسبت ارتقاء درجه فرماندهی به امیر سرتیپ دوم ستاد

 فرماندار پیرانشهر با همراهی دکتر خضری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای تامین شهرستان ضمن حضور در محل تیپ ۱۶۴ متحرک هجومی و دیداری صمیمی با امیر سرتیپ دوم ستاد جهت عرض تبریک به مناسبت ارتقاء درجه...