جلسه رفع مشکلات نمایشگاهی خودرو در پیرانشهر برگزار گردید

جلسه رفع مشکلات نمایشگاهی خودرو در پیرانشهر برگزار گردید
جلسه رفع مشکلات نمایشگاهی خودرو در پیرانشهر برگزار گردید

جلسه بحث و بررسی رفع مشکلات مجتمع نمایشگاهی بزرگ خودرو با حضور فرماندار پیرانشهر برگزار گردید

✅در این جلسه مقام عالی شهرستان نسبت به رفع مشکلات خدمات دهی مجتمع نمایشگاهی خودرو تاکید کرد و گفت:

طرح خدماتی مذکور باید هرچه سریعتر به مرحله اجرا برسد تا مشکلات ترافیکی شهرستان رفع گردد،همچنین وی نسبت به حمایت از بخش خصوصی در این زمینه تاکید کرد