برگزاری جلسه شورای ثبت احوال با موضوع وقایع چهار گانه در شهرستان پیرانشهر

برگزاری جلسه شورای ثبت احوال با موضوع وقایع چهار گانه در شهرستان پیرانشهر
جلسه وقایع چهارگانه با موضوعات ولادت، وفات، ازدواج، طلاق،پیگیری ثبت نام کارت ملی هوشمند و تاسیس غسالخانه در جوار آرامستان ها در محل سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل شد.

در این جلسه با توجه به اینکه ثبت به موقع و دقیق وقایع حیاتی از برنامه های  اساسی می باشد و این موضوع اهمیت ویژه ای در برنامه ریزی دارد بر همین اساس مقرر شد همه اداراتی که به نحوی در این امر دخیل هستند، همکاری مناسبی با اداره ثبت احوال داشته باشند