دیدار معاون جهاد کشاورزی استان با فرماندار پیرانشهر

دیدار معاون جهاد کشاورزی استان با فرماندار پیرانشهر
حضور زینال زاده معاون سازمان جهادکشاورزی استان در فرمانداری و دیدار با ترابی فرماندار پیرانشهر...

زینال زاده معاون سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجانغربی به اتفاق تعدادی از مسئولین ضمن دیدار با فرماندار پیرانشهر و بحث و تبادل نظر پیرامون ارائه پیشنهادات در خصوص احداث غرفه هایی جهت توزیع محصولات کشاورزی در این شهرستان