روند پروژه ساخت مدرسه مسکن مهر مورد بازدید قرار گرفت

روند پروژه ساخت مدرسه مسکن مهر مورد بازدید قرار گرفت
➖بازدید فرماندار پیرانشهر به همراه مسؤلین اداره راه و شهرسازی از مدرسه درحال ساخت15 کلاسه مسکن مهر پیرانشهر

 

[ مدرسه ۱۵ کلاسه مسکن مهر پیرانشهر در زمینی به مساحت ۳۲۰۰ مترمربع از محل اعتبارات اداره راه و شهر سازی درحال احداث میباشد ]